Regulamin serwisu i polityka prywatności

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z usługi świadczonej przez serwis domiauto.pl, jest Domiauto.pl sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-454) przy ul. Leonharda 5B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000738589 (dalej: Administrator). Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia, to administratorem Twoich danych osobowych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

• w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś),
• w celu świadczenia przez Domiauto.pl sp. z o.o. usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi pracownikowi Domiauto.pl sp. z o.o. (wówczas administratorem Twoich danych jest Domiauto.pl sp. z o.o.),
• w celu świadczenia przez pracownika Domiauto.pl sp. z o.o. usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy ubezpieczenia (wówczas administratorem Twoich danych jest Domiauto.pl sp. z o.o.),
• w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty Domiauto.pl sp. z o.o. (wówczas administratorem Twoich danych jest Domiauto.pl sp. z o.o.), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przekazane będą towarzystwom ubezpieczeniowym i podmiotom realizującym płatność w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, które współpracują z Domiauto.pl sp. z o.o. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i Towarzystwa Ubezpieczeniowe przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na podstawie wprowadzonych danych ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji dotyczącej wniosku ubezpieczeniowego przez Administratora danych. Administrator danych ocenia w sposób automatyczny czy informacje podane w formularzu spełniają kryteria określone przez ubezpieczyciela, a w razie ich nie spełnienia, przesyła informacje zamieszczone w formularzu do innych ubezpieczycieli. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem biuro@domiauto.pl